6 BƯỚC THAY DẦU ĐỘNG CƠ

Theo những chuyên gia chăm sóc và bảo dưỡng xe, lọc dầu có vai trò vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ hệ thống bôi trơn, tránh những hao mòn của các chi tiết trong động cơ. Nếu không được kịp thời bôi trơn, trong quá trình hoạt động, các rãnh kim loại có thể […]