Quy trình thay nhớt động cơ ô tô

Tự thay nhớt – Làm thế nào để thay nhớt cho xe của tôi? Thiết bị và vật tư thay dầu Trước khi mở mui, hãy đảm bảo rằng bạn có các công cụ phù hợp cho công việc. Những gì bạn cần có thể khác nhau giữa các loại xe, nhưng một số thiết […]