Những hiểu biết cơ bản về dầu động cơ

Dầu động cơ hay còn gọi là dầu nhớt động cơ là một hỗ hợp giữa dầu gốc (dầu gốc khoáng hoặc dầu gốc tổng hợp) và phụ gia được sử dụng để bôi trơn động cơ của xe máy, xe oto, tàu thủy, máy phát điện và nhiều động cơ khác. Một động cơ được […]