Dầu thủy lực và dầu nhớt động cơ có gì khác biệt?

Dầu thủy lực và dầu nhớt động cơ đều có tác dụng chính là bôi trơn, làm giảm ma sát của động cơ. Vì có chung công năng như vậy, nên hai loại dầu này khiến không ít người gặp khó khăn trong việc phân biệt. Vậy thì dầu thủy lực và nhớt động cơ […]