Dầu nhớt động cơ: định nghĩa, đặc điểm và tính chất quan trọng

Dầu nhớt động cơ là gì? Về mặt lịch sử, dầu nhớt chỉ là hỗn hợp dầu gốc và các chất phụ gia dùng để bôi trơn các bộ phận của động cơ, giảm ma sát, làm sạch, làm mát và bảo vệ động cơ. Tuy nhiên, dầu nhớt tổng hợp hiện đại là hỗn […]