DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ NHỮNG SỰ NHẦM LẪN KHI SỬ DỤNG

Dầu nhớt tốt luôn cho ta cảm giác nó đặc hơn…? Nếu bạn dùng ngón tay để kiểm tra nhớt ở nhiệt độ bình thường, độ đặc của nhớt tùy thuộc vào độ nhớt của nhớt. Loại nhớt SAE 40 đơn cấp sẽ cho cảm giác đặc hơn loại nhớt SAE 15W40 đa cấp, nhưng […]