Cách xác định thể tích dầu động cơ của ô tô?

Động cơ ô tô của bạn phụ thuộc vào dầu động cơ để có hiệu suất tối ưu. Tuy nhiên, thêm quá nhiều hoặc quá ít dầu có thể làm hỏng động cơ theo thời gian. Một động cơ xe 2.4L điển hình sẽ cần từ 4 đến 6 lít dầu. Các động cơ lớn […]