CÁCH KIỂM TRA DẦU ĐỘNG CƠ

Tất cả các xe ô tô đều tiêu hao dầu động cơ, và thật sai lầm khi chỉ dựa vào đèn cảnh báo để biết được khi nào cần phải thay dầu. Kiểm tra mức dầu là một thao tác bảo dưỡng xe đơn giản mà mọi người đều có thể thực hiện. CÁCH KIỂM […]