Các tiêu chuẩn về Dầu nhớt động cơ

Các tiêu chuẩn về Dầu nhớt động cơ – Tiêu chuẩn API API: American Petroleum Institute là tiêu chuẩn được quy định bởi Hiệp hội dầu khí Hoa Kỳ API là tiêu chuẩn quan trọng tiếp theo để chọn lựa dầu nhớt cho xe của mình. Tiêu chuẩn API được quy định bởi Hiệp hội dầu khí Hoa […]