Bùn dầu động cơ là gì? nguyên nhân và cách ngăn ngừa

Thay dầu là một trong những nhiệm vụ bảo dưỡng xe quan trọng nhất. Dầu mới chưa sử dụng là một chất lỏng trong, dạng lỏng dễ chảy. Các chất phụ gia trong dầu có thể giữ các hạt muội than và duy trì sự ổn định của dầu động cơ. Dầu nhớt bôi trơn […]