Viscoplus

Description

Được pha chế để nâng cao hiệu suất trong động cơ xăng và diesel ở cả cơ khí thường và cơ khí tăng áp.

Properties
  • Ổn định độ nhớt của dầu động cơ trong điều kiện áp suất cao và nhiệt độ cao 
  • Phát triển đặc tính chống mài mòn trong động cơ 
  • Phục hồi sức nén của động cơ 
  • Phát triển sự an toàn và bảo vệ động cơ 
  • Cải thiện tiết kiệm nhiên liệu
Additional Information
Nội dung 300 ml