LubGear 85W-90

Description

LUBPLUS Gear Oil 85W-90 là loại dầu nhớt đa dụng được pha chế để sử dụng cho ô tô và xe thương mại

Additional Information

Nội dung 1L, 4L, 20L, 205L
Độ nhớt 85W-90
Đạt hoặc Vượt API GL5
API MT1
MIL PRF-2105E
Loại dầu Dựa trên khoáng chất
API GL 5
Thông tin Sản phẩm & Biểu dữ liệu : LubGear 85W-90