Đánh bóng lốp

Description

Lubplus Tire Shine nâng cao vẻ ngoài của lốp đồng thời bảo vệ và nuôi dưỡng để có tuổi thọ cao hơn.

Properties
  • Bảo vệ chống nứt và phai màu 
  • Nâng cao tuổi thọ của lốp 
  • Điều kiện, nuôi dưỡng và bảo quản lốp xe có màu đen tuyền
Additional Information
Nội dung 300 ml